Senirkent-Yalvaç Ayr.- Çay-Dinar Ayr. İl Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi.(Km:0+000–24+000 Arası), T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Dairesi Başkanlığı tarafından, 30.06.2000 yılında Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi olarak ihalesi yapılarak Erbil Proje Müşavirlik Mühendislik Ltd. Şti. ile Bil-Tek Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından yapılmıştır.

(Senirkent-Yalvaç) Ayr.-(Çay-Dinar) Ayr.İl Yolu, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Isparta İli  (Kontrol Kesim No: 32-04)  ile 3. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Afyonkarahisar İli (Kontrol Kesim No: 03-26)   sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Proje Başlangıcı, (Senirkent-Yalvaç) Ayrımında Km: 0+000.00 olarak başlamakta ve  (Çay-Dinar) Ayrımını geçtikten sonra Km: 24+000 de Proje Sonu olarak bitmektedir.

(Senirkent-Yalvaç) Ayr.-(Çay-Dinar) Ayr. İl Yolu yolun P.G=8.00m (2×1=2 şeritli) olarak kesin projesi yapılmıştır.

Söz konusu yolun projesi ile birlikte;

 • Küçük sanat yapıları,
 • Yeraltı Drenajı ve Hendek Kaplamalar,
 • Yüzeysel Drenaj (Dolgularda Bordür Oluğu),
 • Kafa hendekleri,
 • İstinat ve İksa Duvarları,
 • Yüksek yarma ve Dolgularda palyeler,
 • Kavşaklar
 • Yan Yol Bağlantıları,
 • Derivasyonlar,
 • Tahkimatlar,
 • Yatay ve Düşey İşaretleme (Trafik Levhaları ve Otokorkuluk) vb. projeleri yapılmıştır.