Davutlar – Güzelçamlı ( AYDIN ) ilçelerinin 2041 yılı ihtiyaçları için kanalizasyon şebekesi tatbikat projesi işidir.

PROJENİN TANIMI
Arazinin topografik yapısı ve tasdikli arazi çalışmaları dikkate alındığında ve de beldelerin atıksularının arıtılması KUŞATAK Projesi kapsamında yapılacak arıtma tesisinde yapılacağı için, atıksuların cazibeli olarak iletilebilmesi mümkün olmamıştır. Projenin hidrolik çözümü neticesinde atıksular için, üç ayrı terfi merkezi projelendirilmiş ve üçüncü terfi merkezi ile arıtma tesisi girişi arasındaki kot farkının ve mesafenin fazla olması nedeniyle dördüncü bir terfi merkezi daha projelendirilmiştir.

Projede Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600, Ø700, Ø800, Ø1000, Ø1200 çaplarında ve toplam 1. Kademede 158 km, 2. Kademede 210 km uzunluğunda borularla şebeke ve kolektör hattı projelendirilmiştir.

Proje Toplam Nüfusu : 171,000 kişi
Proje Toplam Debisi : 550 lt/s
Toplam Kolektör Hattı : 25,200 m