Projenin Detaylı Tanımı:

Proje kapsamında Sualma yapısı, isale, Terfi hattı, Terfi Merkezleri, Depolar Tahliye, Vantuz, Hatvanası, Dere Geçişi, Servis Yolu ve Arıtma tesisi Uygulama Projesi yapılmıştır. Trabzon Merkez, Akçaabat, Yomra, Arsin, Söğütlü, Yıldızlı, Derecik, Akçaköy ilçe merkezleri ile güzergah üzerindeki civar yerleşimlerin 2045 yılı su ihtiyacının karşılanması için Atasu barajından şamandıralı su alma yapısıyla alınan hamsuyun Akoluk Kışlatepe mevkiine yapılacak arıtma tesisine iletilmesi, arıtıldıktan sonra Trabzon Merkez ve belirtilen ilçelere dağıtımlarının yapılması, gerekli terfi merkezleri ve su depoları, mevcut ve proje kapsamında kullanılacak olan terfi merkezi ve su depolarının rehabilitasyonu, isale hatları üzerinde yer alan her türlü sanat yapısı (branşman, tahliye, vantuz, vana odaları, servis yolları, dere ve yol geçişleri, yatay sondajlar, tespit kitleleri vb.) uygulama projeleri, çelik boru isale hatlarının katodik koruması ve mevcut boru hattının katodik korumasının yenilenmesi projeleri ile tüm tesislerin kamulaştırma planları hazırlanmıştır.Projenin hedef yılı 2045′ dir.

1. Sualma Yapısı Atasu barajı rezervuarında dip savak yapısı üzerinde değişken seviyelerden su almak üzere şamandıralı bir sualma yapısı düzenlenmiştir. Bu yapı ile alınan ham su, DN 1200 mm çaplı polietilen boru ile dipsavak girişine getirilecektir. Dip savak çıkış noktasında (S1-DSB) 1400 mm lik bir branşman yapısı ile barajdan alınan su, ana isale hattına verilecektir.

2. Dip Savak Branşmanı –Arıtma Tesisi Arası İsale Hattı İsale hattı (S1 – BEK : 203,70 m), dip savak tüneli içinde yer alan cebri borunun vana kumanda odası girişinde yapılacak 45º lik lateral yapı ile başlayacaktır.RD1 – BR1 arasındaki DN 2000 mm lik hattın uzunluğu 747,50 m dir. BR1’ de isale hattı DN 1000 mm ve DN 1700 mm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. DN 1000 mm lik hat, mevcut Esiroğlu Arıtma Tesisine bağlanacaktır. Bu hattın debisi 1,006 m³/s dir. 8.067,29 m uzunluğundaki DN 1700 mm lik hat ise 2,204 m³/s debiyi Akoluk mevkiinde yapılacak Arıtma Tesisinde sona erecektir. DN 1000 mm lik hattın toplam uzunluğu 2.450,25 m dir. Mevcut arıtma Tesisi’ ne giden hat üzerinde sırası ile DN 800 mm.lik Enerji Kırıcı Vana Odası, DN 800 mm lik Debimetre Odası ve DN 800 mm lik Kelebek Vana Odası yer almaktadır. Dip Savak Branşmanı ile Arıtma Tesisi arasındaki cazibe hattı üzerinde 1 adet hat vanası (DN 1400 mm), 12 adet vantuz ve 7 adet de tahliye yapısı yer almaktadır. İsale hattı güzergahında toplam uzunluğu 545,61 m olan dört adet servis yolu, Değirmendere + Galyan deresi geçişi, Kanal geçişi ve Galyan deresi geçişi olmak üzere 3 adet toplam 387,70m uzunluğunda beton gömlekligeçiş yer almaktadır. Ayrıca, isale hattı üzerinde 132 adet yatay tespit kitlesi ile 25 adet düşey olmak üzere toplam 157 adet tespit kitlesi yapılacaktır.

3. Akoluk Arıtma Tesisi – BR2 Arası İsale Hattı Arıtma Tesisi – BR2arasındaki hattın çapı DN 1600 mm ve uzunluğu ise 10.780,88 m dir. Hattın üç ayrı yerinde DN 1800 mm çapında ve toplam uzunluğu 186,83 m olan çelik muhafaza borusu döşenecektir. Arıtma tesisi sahasında bir adet debimetre odası, Km : 5+403,70’ de DN 1400 mm çapında 1 adet Hat Vanası, 15 adet Vantuz ile 8 adet de Tahliye yapısı konulmuştur. İsale hattı güzergahında yedi ayrı yerde toplam 1.798,76m uzunluğunda servis yolu ile altı ayrı yerde toplam uzunluğu 109.80m olan beton gömlekli geçiş düzenlenmiştir.Ayrıca, isale hattı üzerinde 260 adet yatay tespit kitlesi ile 41 adet düşey olmak üzere toplam 216 adet tespit kitlesi yapılacaktır. Esiroğlu hattındaki tespit kitleleride guruba dahil edilmiştir.

4. BR2 – KVK.DM2 Arası İsale Hattı BR2 – KVK.DM2arası isale hattında DN 1200 mm – DN 200 mm arasında 24.392,80 m uzunluğunda çelik ve düktil boru ile hattın iki ayrı yerinde toplam uzunluğu 89.90 m olan çelik muhafaza borusu döşenecektir. ÇG3 hattında DN 900 mm ~ DN 1500 mm çap aralığındaki klavuz borularından oluşan 239.54 m uzunluğunda yatay sondaj yapılacaktır. Hattın başına DN 1000 mm çapında Debimetre ve Branşman Vana Odaları konulmuştur. Hattın sonuna kadar 11 adet branşman (BR11 ~ BR21) noktası oluşturulmuş ve her branşmana 1 adet Hat vansı odası ve branşmankardan ayrılan tali hatlar için ise toplam 6 adet vana odası yerleştirilmiştir. Güzergah üzerinde 37 adet Vantuz ile 30 adet tahliye yapısı ile toplam 233.00 m uzunluğunda beton gömlekli geçiş düzenlenmiştir.İsale hattı güzergahında iki ayrı yerde toplam 843,12 m uzunluğunda servis yolu, 741 adet yatay tespit kitlesi ile 127 düşey toplam 868 adet tespit kitlesi yapılacaktır.Tali hatlardaki tespit kitleleri de gruba dahil edilmiştir.

5. BR2 – AR.DY3 Arası İsale Hattı (ÇG4) BR2 – AR.DY3arası isale hattında DN 1000 mm – DN 500 mm arasında 18.034,71 m uzunluğunda çelik ve düktil boru ile hattın altı ayrı yerinde toplam uzunluğu 485.3 m olan çelik muhafaza borusu döşenecektir. ÇG4 hattında DN 1200 mm çapındaki klavuz borulardan oluşan 120.33 m uzunluğunda yatay sondaj yapılacaktır. Hattın başına DN 800 mm çapında Debimetre ve Branşman Vana Odaları konulmuştur. Hattın sonuna kadar 7 adet branşman (BR3 ~ BR9) noktası oluşturulmuş ve her branşmana 1 adet Hat vanası odası ve 1 adet de Tali hatlariçin vana odası yerleştirilmiştir. Güzergah üzerinde 28 adet Vantuz ve 20 adet tahliye yapısı ile toplam 213.00 m uzunluğunda beton gömlekli geçiş düzenlenmiştir.İsale hattı güzergahında yedi ayrı yerde toplam 1257.55 m uzunluğunda servis yolu, 798 adet yatay tespit kitlesi ile 110 düşey toplam 908 adet tespit kitlesi yapılacaktır.Tali hatlardaki tespit kitleleri de gruba dahil edilmiştir.

6. BR2 – KVK.DM2 ve BR2 – AR.DY3 Arası Kılçık İsale Hatları Ana İsale hatlarının dışında DN 100 mm ~ DN 500 mm aralığında, C30 ve C40 klasında toplam 35.138,50 m uzunluğunda düktil ve DN 100 mm ~ DN 200 mm aralığında 5.591,04 m çelik boru kullanılacaktır. İsale hattı güzergahında altı ayrı yerde toplam 1.071,12 m uzunluğunda servis yolu,60 adet Vantuz ve 32 adet tahliye yapısı yapılacaktır.

7.ARITMA TESİSİ Trabzon Merkez ve Civar yerleşimlerin 2045 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı mevcurt arıtma tesisi dışında yapılacak 200 0000 m3/gün Kapasiteli ) akoluk arıtma tesisinden karşılanacaktır. Yapılan Akoluk Arıtma tesisinde yapılan tesisiler Hızlı Karıştırma, Yavaş Karıştırma, Durultucu, Filtre, Klor Binası üniteleri, çamur susuzlaştırma ünitesi, bu ünitelerin mevcut tesise bağlantıları ile işin tamamlanması için gerek olabilecek gerekli uygulama projeleri yapılamıştır.belirlenen bu tesislerin teknik ve ekonomik yapılabilirlikleri göz önüne alınarak inşaat ihalesine esas metraj, keşif, yeşil dosya ve teknik şartnameler hazırlanmıştır.
Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

  • a) Planlama Raporu
  • b) 1/1000 Ölçekli 100 metre genişliğinde Topoğrafik Etüt ve Aplikasyon
  • c) 1/500 ölçekli Plankote hazırlanması
  • d) Jeoteknik ve Jeofizik etütler
  • e) Barajdan Sualma Yapısı,, isale ve terfihattı, Terfi merkezi ve İletim hattındaki sanat yapıları projeleri
  • f) Arıtma Tesisi Projesi
  • g) Coğrafi Bilgi Sistemi
  • h) Katodik Koruma Projesi ve SCADA
  • ı) Kamulaştırma Planlarının hazırlanması