“Sanitasyon ve su kaybı yönetiminde yeterliliklerin saptanması için ECVET Proje Uygulamalarının kullanılması (EC-AQUA)” Projesi, Hayatboyu Öğrenme Leonardo da Vinci Yenilik Transferi programı altında yürütülmektedir.

EC-AQUA projesi, ulusal ve uluslararası düzeydeki niteliklerde şeffaflığı sağlar ve belirsizlik sorununu giderir. Çağdaş eğitimin bugüne kadar artan kompleksliğinde, EC-AQUA projesi, yeterliliklerin aktarılabilmesi için şeffaf sertifika ve niteliklerin tanımını destekleyerek AB’de çalıma alanlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

EC-AQUA faaliyetleri, sanitasyon ve su kaybı yönetiminin öğrenme sonuçlarının şeffaf bir biçimde tanınması ve transfer edilmesi için ECVET uygulamalarının transferine odaklanarak bir çalışma planı geliştirir. Bu, PROWAT TR/06/B/F/PP/178065 nolu projenin baz alınarak, yükseltilmiş bir içerikle ve yeni sektörel ve coğrafi alanda yaygınlaştırılarak yapılmasıyla gerçekleştirilecektir.

EC-AQUA modelinin gelişimi aşağıdaki süreçleri içerir:

  • Ulusal ve AB düzeyinde projenin geliştirilmesi için çalışan bir ortaklık kurulması,
  • EC-AQUA yetkinlik haritasına ve niteliklerine dayalı bir ECVET uygulamasının hazırlanması.
  • Belgelendirme birimlerinin tanımı ve ECVET kredilerinin tayini.
  • Sanitasyon ve su kaybı yönetiminde çok dilli e-öğrenme portalının hazırlanması.
  • Yeni modelin uygulanması için rehber geliştirilmesi.
  • Test ve değerlendirmelerin yapılması.
  • EC-AQUA projesinin, proje sonrası yaygınlaştırma şemasının çıkartılması.

EC-AQUA projesi 4 ülkeden oluşan ortakla geliştirilecektir:
UNION LAB (Bulgaristan), Intellect Foundation (Bulgaristan), South East Europe Media Organization/SEEMO (Avusturya), Prof. Balan Interuniversity Research Center (Bulgaristan), Institut National des Sciences Appliquées/INSA (Fransa), ve ERBIL Project Consulting Engineering (Türkiye). Tüm ortaklar, AB programlarını geliştirme ve uzmanlıkların ve kapasitelerinin saptanması konusunda ve EC-AQUA projesinin başarısı ve yetkinliği için geniş bir deneyime sahiptirler.