Projenin Detaylı Tanımı:

DSİ 15.Bölge Müdürlüğü sınırları içinde buluna Şanlıurfa Kentinin işletmede olan Mevcut 1.Kademede inşa edilen içmesuyu arıtma tesisi kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle, Şanlıurfa şehrinin 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacının ( 300 0000 m3/gün Kapasiteli ) karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan tesisler Hızlı Karıştırma, Yavaş Karıştırma, Durultucu, Filtre, Klor Binası üniteleri, çamur susuzlaştırma ünitesi, bu ünitelerin mevcut tesise bağlantıları ile işin tamamlanması için gerek olabilecek projeler ile mevcut hamsu pompa istasyonu ile mevcut temiz su pompa istasyonunda 2. Kademe debisini sağlayacak olan bu pompa istasyonları binaları içinde yerleri ayrılmış bulunan motor-pompa grubu ilaveleri için gerekli uygulama projeleri yapılamıştır.belirlenen bu tesislerin teknik ve ekonomik yapılabilirlikleri göz önüne alınarak inşaat ihalesine esas metraj, keşif, yeşil dosya ve teknik şartnameler hazırlanmıştır.

Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

  • a) 1/500 ölçekli Plankote hazırlanması
  • b) Jeoteknik ve Jeofizik etütler
  • c) Arıtma Tesisi Fonksiyonel, Mimari, Statik Betonarme, Mekanik, Elektrik, SCADA , Otomasyon ve Peyzaj Projeleri
  • d) Coğrafi Bilgi Sistemi
  • e) Peyzaj Projesi