Projenin Detaylı Tanımı:

Cizre – Şırnak Bölünmüş Devlet Yolunun (Km. 0+000 – 36+500) ve Şırnak Çevre Yolunun ( Eruh Kolu Km: 0+000 – 5+275 ve Uludere Kolu Km: 34+775 Geri/ 41+842 İleri – 47+015) Toplam 47 KM’lik Yolun Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri işlerinin; 1- 49,809 Km. 2079,8 hektar Sayısal Harita Üretimi 2- 49,809 Km. Duble Yol proje yapımı 3- Duble yol üzerinde 67,80 m.uzunluğunda 1525,5 m2 ve 67,20 m. uzunluğunda 1512,0 m2 öngerilmeli Köprü Projesi Yapımı 4- Dule yol üzerinde 380,20 m. Uzunluğunda 8744,6 m2 Yüzey alanında Viyadük Projesi Yapımı 5- 18 adet Kavşak projesi yapımı 6- Zemin Araştırma Mühendislik Hizmetleri yapımı (49,809 km ) 7- 786 m. Ve 727 m. Uzunlugunda 2 adet Çift tüp (4 adet) Tünel Projesi Yapımı.

Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

  • a) 1/1000 Ölçekli 300 metre genişliğinde Topoğrafik Etüt ve Aplikasyon
  • b) Yol Proje Mühendislik Hizmetleri
  • c) Kavşak Projelerinin Hazırlanması
  • d) Araştırma Mühendislik Hizmetleri ( Jeolojij, Jeoteknik ve Geoteknik Hizmetler )
  • e) Köprü, Viyadük Projeler Mühendislik Hizmetleri,
  • f) Tünel Proje Mühendislik Hizmetleri
  • g) Trafik Proje Mühendislik Hizmetleri