Yenilik Transferi Projesi, RADATT Projesinin İtalya’dan Türkiye’ye Transferidir.

Son dönemlerde, özellikle yüksek şiddetteki depremler hasarın hızlı tespitinin ve hasarlı bölümlerin güçlendirilmesinin önemini giderek arttırmıştır. “Deprem yıkımlarını önlemede binalardaki hasarın hızlı tespitine yönelik mesleki eğitim ve öğretim” başlığı ile İtalya’dan transfer edilen bu projenin genel konusu şöyledir:

Eskiye ait ile Türkiye ve özellikle İstanbul için yeni derlenmiş bilgilerin de kullanılmasıyla yeni bir metodoloji geliştirmektir. Bir depremden sonra bu yöntem yapılardaki deprem hasarının hızlı bir biçimde değerlendirilebilmesi için genel bilgiler verecektir. Bir deprem sonrasında, hasarlı binalar hakkındaki hızlı tahmin ve hasar düzeyinin iyileştirilmesi, kurtarma, kayıp tahmini, hasarlı binaların güçlendirilmesi gibi unsurların yanı sıra karar verme, deprem kriz yönetimi gibi süreçlerin kolaylaştırılması açısından da son derece önemlidir. Bir deprem öncesinde bu yöntem (olay öncesi veri bölümü) mevcut bina yapılarındaki deprem hasarının hızlı ve güvenli tespiti hakkında bilgi verecektir. Bu ise bina yapılarının sismik performansı açısından önem taşımaktadır. Eğer bina güvenli değil ise, detaylı araştırma ve incelemeler ile güçlendirme çalışmaları yapı mühendisleri tarafından yapılacaktır.