“İnşaat sektöründeki kazaların önlenmesi – İş Sağlığı ve Güvenliği Multimedya Hareketli Öğrenme”

Proje, inşaat kazalarını gösteren animasyonlar hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu animasyonlar, ölüme ve ciddi yaralanmalara yol açan kazaları en aza indirmek için inşaat endüstrileri sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde kullanabilir. İnşaat sektörü Türkiye’de ve diğer Avrupa ülkelerinde yüksek kaza oranına sahiptir. İnşaat kazalarını en aza indirmek bu nedenle bu sanayi açısından son derece önemlidir.

İnşaat güvenliğine ilişkin önceki çalışmalar teorik sağlık ve güvenlik eğitimlerinin başarı düzeylerinin eğitimlerde daha ziyade teorik bilgi verilmesi nedeniyle düşük olduğunu göstermektedir. Bu etkisizliğin ana nedenlerinden biri inşaat işçilerindeki düşük eğitim düzeyidir.

İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını teorik eğitim ile öğrenme bu düşük eğitimli çalışanlar için oldukça zordur. Bu proje animasyonlar kullanarak sağlık ve güvenlik eğitimlerinin kolaylaştırılmasını sağlamakla bu sorunun üstesinden gelebilir. Bu projenin temel amacı inşaat sektöründeki sağlık ve güvenlik eğitimlerinin bu animasyonların kullanılmasıyla ilerletilmesidir.

Hedef grup inşaat işçileri, mühendisler, teknikerler ve potansiyel kullanıcılardır. Projenin ürünleri sağlık ve güvenlik çalışmalarını arttırarak olası inşaat kazalarını en aza indirecektir. İnşaat kazaları bütün Avrupa ülkelerinde derhal en aza indirilmelidir. Yani, bu konuda benzer başka bir araç olmadığından bu projeden büyük etkiler beklenmektedir.