Karayolları Genel Müdürlüğünün 2008 Yılı Global Proje Detaylarında (Proje Müşavirlik Giderleri) olarak yer alan, 2006E040010 Yatırım Proje Numaralı yolların içerisinde ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün Proje Programı kapsamında bulunan Amasya Çevre Yolu, Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f maddesine göre,14.03.2008 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Uhdemizde kalan söz konusu iş,11.04.2008 tarihinde sözleşmesi yapılarak taahhüdümüz altında yapılmıştır.

Amasya Çevre Yolu Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Amasya İli sınırları içerisinde ve D 100-18 No’lu Kontrol Kesimini kapsamaktadır.

Mevcut yol, şehir merkezinden geçmesi nedeniyle çok dar ve birer şeridi ise park yapılmış olup tek gidiş tek geliş olarak hizmet vermektedir. Mevcut yol koridorunun sağında ve solunda yapılaşma( tarihi binalar) olması nedeniyle genişletme yapılamamaktadır. Bu nedenle mevcut yolun trafik yükünü azaltmak amacıyla bu yeni yola acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Km: 5+300.00 -11+066.59 Arasını kapsayan Amasya Çevre Yolu, P.G=26.00 m. genişliğinde (2 x 2 = 4 şeritli) bölünmüş yol şeklinde projelendirilmiştir.

Söz konusu yolun projesi ile birlikte;

  • Küçük ve büyük sanat yapıları,
  • Yeraltı Drenajı ve Hendek Kaplamalar,
  • Yüzeysel Drenaj (Dolgularda Bordür Oluğu),
  • Kafa hendekleri,
  • İstinat ve İksa Duvarları,
  • Yüksek yarma ve Dolgularda palyeler,
  • Kavşaklar( Hemzemin ve Köprülü Kavşaklar)
  • Projede Yer alan Alt- Üst Geçitler,
  • Şehir Geçişi Projeleri,
  • Tahkimatlar.