Projenin Detaylı Tanımı:

Mila – Ören Devlet Yolu Toplam 36 KM’lik Yolun Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri işlerinin;

 1. 36 Km. 720 hektar Sayısal Harita Üretimi
 2. 36Km. Yol proje yapımı
 3. Yol üzerinde değişken uzunluklarda 3 adet öngerilmeli Köprü Projesi Yapımı
 4. Yol üzerinde 6 adet Hemzemin Kavşak Projesi Yapımı
 5. Zemin Araştırma Mühendislik Hizmetleri yapımı (36 km )
 6. 100Km. Yol ve 6 adet kavşağa ait Trafik Projesi Hazırlanması

Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

 • a) 1/1000 Ölçekli 300 metre genişliğinde Topoğrafik Etüt ve Aplikasyon
 • b) Yol Proje Mühendislik Hizmetleri
 • c) Kavşak Projelerinin Hazırlanması
 • d) Araştırma Mühendislik Hizmetleri ( Jeolojij, Jeoteknik ve Geoteknik Hizmetler )
 • e) Köprü Proje Mühendislik Hizmetleri,
 • f) Trafik Proje Mühendislik Hizmetleri