Projenin Detaylı Tanımı: ( Keçiborlu – Sandıklı ) Ayr.-Uluborlu – Yalvaç Devlet Yolu Toplam 100 KM’lik Yolun Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri işlerinin;

 • 100 Km. 450 hektar Sayısal Harita Üretimi
 • 100Km. Yol proje yapımı
 • Yol üzerinde değişken uzunluklarda 9 adet öngerilmeli Köprü Projesi Yapımı
 • Yol üzerinde 3 adet Köprülü 8 adet Hemzemin Kavşak Projesi Yapımı
 • Zemin Araştırma Mühendislik Hizmetleri yapımı (100 km )
 • 100Km. Yol ve 11 adet kavşağa ait Trafik Projesi Hazırlanması

Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

 • a) 1/1000 Ölçekli 300 metre genişliğinde Topoğrafik Etüt ve Aplikasyon
 • b) Yol Proje Mühendislik Hizmetleri
 • c) Kavşak Projelerinin Hazırlanması
 • d) Araştırma Mühendislik Hizmetleri ( Jeolojij, Jeoteknik ve Geoteknik Hizmetler )
 • e) Köprü Proje Mühendislik Hizmetleri,
 • f) Trafik Proje Mühendislik Hizmetleri