Projenin Detaylı Tanımı:

(Antalya – Manavgat) Ayr. – ( Başlar – İbradı ) Ayr. – 3.Bl.Hd. Devlet Yolu Toplam 70 KM’lik Yolun Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri işlerinin;

  1. 70 Km. 1050 hektar Sayısal Harita Üretimi
  2. 70 Km. Duble Yol proje yapımı
  3. Yol üzerinde değişken uzunluklarda 2 adet öngerilmeli Köprü Projesi Yapımı
  4. Yol üzerinde 8 adet Eşdüzey Kavşak Projesi Yapımı
  5. Zemin Araştırma Mühendislik Hizmetleri yapımı (70 km )
  6. 70Km. Yol ve 8 adet kavşağa ait Trafik Projesi Hazırlanması

Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

  • a) 1/1000 Ölçekli 300 metre genişliğinde Topoğrafik Etüt ve Aplikasyon
  • b) Yol Proje Mühendislik Hizmetleri
  • c) Kavşak Projelerinin Hazırlanması
  • d) Araştırma Mühendislik Hizmetleri ( Jeolojij, Jeoteknik ve Geoteknik Hizmetler )
  • e) Köprü, Viyadük Projeler Mühendislik Hizmetleri,
  • f) Trafik Proje Mühendislik Hizmetleri