Projenin Detaylı Tanımı: Keban _ ARAPGİR 2×2 Duble Devlet Yolu Toplam 56 KM’lik Yolun Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri işlerinin;

 1. 56 Km. 1680 hektar Sayısal Harita Üretimi
 2. 56Km. Yol proje yapımı
 3. Yol üzerinde değişken uzunluklarda 9 adet öngerilmeli Köprü Projesi Yapımı
 4. Yol üzerinde 3 adet Köprülü 6 adet Hemzemin Kavşak Projesi Yapımı
 5. Zemin Araştırma Mühendislik Hizmetleri yapımı (100 km )
 6. 100Km. Yol ve 9 adet kavşağa ait Trafik Projesi Hazırlanması

Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

 • a) 1/1000 Ölçekli 300 metre genişliğinde Topoğrafik Etüt ve Aplikasyon
 • b) Yol Proje Mühendislik Hizmetleri
 • c) Kavşak Projelerinin Hazırlanması
 • d) Araştırma Mühendislik Hizmetleri ( Jeolojij, Jeoteknik ve Geoteknik Hizmetler )
 • e) Köprü Proje Mühendislik Hizmetleri,
 • f) Trafik Proje Mühendislik Hizmetleri