“Atık yönetiminde genel ve sağlık odaklı yeni becerilerin geliştirilmesi için yetkinlik tabanlı e-öğrenme”

Proje, kaynağını ekonomik büyüme ihtiyacının teşvikinden ve bunun işsizlik ile mücadeledeki hayati öneminden almaktadır.

Teklif edilen CARE-WASTE projesi, yeni iş fırsatları için yeni becerilerin geliştirilmesine yönelik stratejiye de cevap vermektedir. Bu strateji, bilgiden yetkinliğe geçiş için yapılan öğrenme araştırmaları ile öğrenme çıktıları ve yeterliliklerindeki sisteme dayalı uygulamalar için yeni talepleri ortaya koymaktadır.

Projenin temel amacı, atık eğitimi konusundaki elektronik öğrenme programını; tasarımını değerlendirmek ve güncellemek üzere transfer edip hedef gruplar için gereken kritik yeterlilikler üzerinde odaklanmaktır. Asıl hedef doğrudan (stajyerler, çıraklar, çalışanlar, iş arayanlar, işsizler) ve dolaylı olarak proje yararlanıcılarını hedef almış (işverenler, eğitmenler, yöneticiler, mesleki eğitim profesyonelleri, karar vericiler) yeterlilik temelli yönetimin teşvik edilmesidir.

Proje hedefleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • Yenilik transferi öğrenme programının tanımlanması,
  • uygun multimedya araçlarının tasarımı,
  • program bileşenlerinin seçimi,
  • öğrenme çıktılarının ve yapılarının oluşturularak ortaya konması ve derecelendirme ölçeğinin belirlenmesi,
  • programın test edilmesi;
  • transfere olanak sağlayan bir modelin geliştirilmesi ve proje sonuçlarının kıymetlendirilmesidir.