(Antalya-Manavgat)Ayr.-(Başlar-İbradı)Ayr.-3.Bl. Hd. Yolu(Km:0+000–70+000 Arası), Karayolları Genel Müdürlüğünün 2006E040010 DPT numaralı “ Proje Müşavirlik Giderleri ” 2007 Yılı Global Proje Detaylarında yer almaktadır. Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünün Proje Programı kapsamında Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri Alım İşi olarak 04 / 06/ 2007 tarihinde ihalesi yapılmış olup uhdemizde kalan bu işin 27/07/2007 tarihinde de sözleşmesi yapılarak işe başlanılmıştır.
(Antalya-Manavgat)Ayr.-(Başlar-İbradı)Ayr.-3.Bl. Hd. Yolu, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Antalya İli sınırları içerisinde ve 687-02 No lu kontrol kesiminin de bulunmaktadır.

Söz konusu yol, turizmin başkenti sayılan Antalya ilini ve Akdeniz sahilini Anadolu’ya en kısa yoldan bağlayacak ve mevcut yolların trafik yükünü azaltmak amacıyla (Manavgat – Alanya) Ayr.-Akseki – Seydişehir – Konya Devlet Yolunun alternatifi olarak planlanmıştır.

Km:0+000–71+398.86 Arasını kapsayan, (Antalya-Manavgat)Ayr.-(Başlar-İbradı)Ayr.-3.Bl. Hd. Yolu, yaklaşık 71 Km uzunluğundadır. Söz konusu yolun ilk 5 km’si, Taşağil Şehir Geçişi (P.G=26.00 m olan Bölünmüş Yol (2×2 =4 Şeritli) olarak, diğer kesimi ise P.G= 12.00 m (2×1=2 şeritli) olan 1. Sınıf Devlet Yolu olarak projelendirilmiştir.
Söz konusu yolun projesi ile birlikte;

 • Küçük ve büyük sanat yapıları,
 • Yeraltı Drenajı ve Hendek Kaplamalar,
 • Yüzeysel Drenaj (Dolgularda Bordür Oluğu),
 • Kafa hendekleri,
 • İstinat ve İksa Duvarları,
 • Yüksek yarma ve Dolgularda palyeler,
 • Kavşaklar,
 • Yan Yol Bağlantıları,
 • Derivasyonlar,
 • Tahkimatlar,
 • Yatay ve Düşey İşaretleme (Trafik Levhaları ve Otokorkuluk) vb. projeleri yapılmıştır.