Projenin Detaylı Tanımı:

Proje kapsamında Sualma yapısı, isale, Tahliye, Vantuz, Hatvanası, Dere Geçişi, Servis Yolu ve Arıtma tesisi ön Projesi yapılmıştır. Silopi şehrinin ve civar yerleşim birimlerinin 2045 yılı içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması için Silopi Barajından alınacak hamsuyun Yeşiltepe mahallesi kuzeyinde yapılacak arıtma tesisine iletilmesidir. Gerekli olan Hamsu, barajın menba tarafına yerleştirilen Ø 700 mm lik polietilen borunun ucuna monte edilen ve değişik kotlardan su alma imkânı sağlayan bir sistem (Su alma yapısı) ile alınarak, iletim hattına aktarılmıştır. İçme ve kullanma suyu temini amacıyla yapılacak bu proje ile 2045 yılı ortalama 0,536 m³/s (Qpik = 0,691 m³/s) lik hamsu, Ø 1016 mm çapında, L = 39.307,26 m uzunluğunda çelik boru isale hattı ile cazibeli olarak arıtma tesisine iletilmiştir. Silopi ilçesinin ve civar yerleşim birimlerinin su ihtiyacının karşılanması için Silopi Barajından alınacak Q = 0,691 m³/s’ lik ham suyun Silopi’nin kuzey-doğusunda (Yeşiltepe mahallesinin kuzeyinde) yapılacak Arıtma Tesisine iletilmesi, isale hatları üzerinde yer alan her türlü sanat yapısının (su alma yapısı, tahliye, vantuz, hat vanası, yol, vb.) yapılması, çelik boru tespit kitleleri, çelik boru isale hatlarının katodik koruması ve mevcut yollardan istifade edilemeyen kısımlarda servis yollarının yapılması, CBS çalışmaları, proje kapsamındaki tesislerin Elektrik, SCADA ve otomasyon işlerinin yapılması, her türlü elektrik, mekanik ekipmanın temin ve montajı, işletme personelinin eğitimi, sisteme ait işletme bakım el kitaplarının hazırlanması bu iş kapsamında yapılmıştır. Projede yapılacak Arıtma tesisi ön hesapları ile tüm tesislerin kamulaştırma planları hazırlanmış ve kadastro müdürlüğüne onaylatılmıştır.”