Şanlıurfa Şehir Geçişi Bölünmüş Devlet Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi.(Km:0+000–36+581.94 Arası), T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Dairesi Başkanlığı tarafından, 30.06.2000 yılında Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi olarak ihalesi yapılarak Erbil Proje Müşavirlik Mühendislik Ltd. Şti. ile Bil-Tek Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından yapılmıştır.

Şanlıurfa Şehir Geçişi Devlet Yolu Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Şanlıurfa İli sınırları içerisinde ve Uluslararası Yol Numarası E 90 olan Gaziantep – Şanlıurfa – Mardin Devlet Yolunun bünyesindeki D 400 No’lu Devlet Yolunun 400-25 ila 400-26 No’lu Kontrol Kesimini kapsamaktadır.
Gaziantep–Şanlıurfa–Mardin Devlet Yolu, Doğu ile Batı, Akdeniz ve Güneydoğu arasında doğal bir köprü konumunda olan Anadolu’yu ve Akdeniz’i, Habur Sınır Kapısına bağlayan Güney TE-TEK yolu güzergâhında bulunmaktadır. Şanlıurfa Şehir Geçişindeki mevcut yol, 10.00 -12.00 m. Platform(2 x 1 = 2 şeritli) Genişliğindedir. Bu yolun kent dışındaki kesimlerinde 26.00 m. ile kent içinde ise, 26.00, 32.00 ve 46.00 m. Platform Genişliğine ( 2 x 2 = 4 ve 2 x 3= 6 şeritli) çıkarılarak bölünmüş yol haline getirilmiş ve uygulamaya esas olacak şekilde Kesin Projeleri hazırlanmıştır.

Söz konusu yolun projesi ile birlikte;

·       Küçük ve büyük sanat yapıları,

·       Yeraltı Drenajı ve Hendek Kaplamalar,

·       Yüzeysel Drenaj (Dolgularda Bordür Oluğu),

·       Kafa hendekleri,

·       İstinat ve İksa Duvarları,

·       Yüksek yarma ve Dolgularda palyeler,

·       Kavşaklar( Hemzemin ve Köprülü Kavşaklar)

·       Yan Yol Bağlantıları,
·       Projede Yer alan Alt- Üst Geçitler,

·       Şehir Geçişi Projeleri,

·       Derivasyonlar,

·       Tahkimatlar,

·       Yatay ve Düşey İşaretleme (Trafik Levhaları ve Otokorkuluk) vb. projeleri yapılmıştır.