Refahiye–Kemah İl Yolu, (Km:0+000–60+200 Arası) Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün (Sivas sorumluluk alanındaki Erzincan İli sınırları içerisinde olup 24-76 ve 24-51  kontrol kesimini kapsamaktadır.

Refahiye–Kemah İl Yolu, Refahiye İlçe çıkışından itibaren Kemah arasındaki mevcut yol, stabilize halindedir. Bu nedenle, kent dışında Platform Genişliği 8.00 m.(2×1=2 şeritli) olan ve kent içinde( Refahiye Şehir Geçişi) ise 26.00 m. (2 x 2= 4 Şeritli) Platform Genişliğinde bölünmüş yol olarak projelendirilmiştir.

Söz konusu yolda,Şeritvari Topografik Haritası, Kesin Proje Mühendislik Jeolojisi Raporu, Büyük ve Küçük Sanat Yapıları, Kavşaklar, Yağmur Suyu Drenajı, Hidrolik ve Hidrolojik Hesaplar, ile yolun uygulamaya esas olacak şekilde, söz konusu projelerin tamamının Kesin Projeleri hazırlanmıştır.

Söz konusu yolun projesi ile birlikte;

 • Küçük ve büyük sanat yapıları,
 • Yeraltı Drenajı ve Hendek Kaplamalar,
 • Yüzeysel Drenaj (Dolgularda Bordür Oluğu),
 • Kafa hendekleri,
 • İstinat ve İksa Duvarları,
 • Yüksek yarma ve Dolgularda palyeler,
 • Kavşaklar( Hemzemin ve Köprülü Kavşaklar)
 • Yan Yol Bağlantıları,
 • Projede Yer alan Alt- Üst Geçitler,
 • Şehir Geçişi Projelendirilmesi,
 • Çizgisel Yapıların Deplasmanı
 • Derivasyonlar,
 • Tahkimatlar.