Siirt- Eruh Devlet Yolu ( Km:0+000.00 – 47+175.20 Arası), P.G= 12.00 m.(2 x 1 = 2 şeritli) genişliğinde Karayolları Genel Müdürlüğü-Yapım Dairesi Başkanlığınca,1997 yılında merkez ihalesi yapılarak yol yapım çalışmalarına başlanılmıştır.

Ancak daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü, Siirt- Eruh Devlet Yolu güzergâhındaki Zarova Çayı üzerinde, Eruh Barajı (Km: 29+000-40+000 Arası ) planlamıştır. Bu nedenlerden dolayı, Siirt- Eruh Devlet Yolunun Km:22+319.73–50+197.65 Arasını kapsayan Eruh Baraj Varyantı projelerinin,“Karayolları Genel Müdürlüğünün 20 / 07 / 2007 tarih ve B.09.1.TCK.0.14.01.16 – 310.01.02-6095 sayılı ” Genel Müdürlük Olur’u ile anılan işlerin aynı sözleşme ve şartname hükümleriyle %30 keşif dâhilinde işin müteahhidine yapım bünyesinde yaptırılmasına karar verilmiştir.
Siirt- Eruh Devlet Yolunun Km:22+319.73–50+197.65 Arasını kapsayan Eruh Baraj Varyantı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün (Diyarbakır) sorumluluk alanındaki Siirt İli sınırları içerisinde bulunmaktadır. D 370 No lu Devlet yolunun bir bölümü olan 370-04 kontrol kesimini kapsamındadır.

Söz konusu yolun projesi ile birlikte;

  • Küçük ve büyük sanat yapıları,
  • Yeraltı Drenajı ve Hendek Kaplamalar,
  • Yüzeysel Drenaj (Dolgularda Bordür Oluğu),
  • Kafa hendekleri,
  • İstinat ve İksa Duvarları,
  • Yüksek yarma ve Dolgularda palyeler,
  • Kavşaklar,
  • Yan Yol Bağlantıları,
  • Derivasyonlar,
  • Tahkimatlar.