Proje kapsamında kaptaj, isale ve depo, Terfi Merkezi ve Sulama Suyu için Regülatör  projeleri yapılmıştır.

İhtiyacı karşılayacak su Şırnak şehir merkezinin yaklaşık 50 km doğusunda Uludere ilçesi sınırları içerisinde bulunan Mijin kaynağından karşılanacaktır. Mijin kaynağını şehre isale etmek için bir kaptaj yapısı düzenlenmiştir. 1443.87 m kotunda yapılan kaptajın hacmi 75 m³’tür. I. kademe isale hattı, şehirde 1408,52 m kotunda yapılacak 2 000 m³ lük ana dağıtım deposuna bağlanacaktır. Toplam uzunluğu 48 738,06 m olan bu isale hattın tamamında Ø 600 çelik boru kullanılmıştır. İsale hattı üzerinde yaklaşık her 8 km’ de bir tane olmak üzere 5 adet Ø 600 mm çapında hat vanası yerleştirimiş. Hat üzerinde 31 adet tahliye ile 37 adet de vantuz yapısı yapılmıştır. Ayrıca, irili ufaklı derelerden ve yollardan geçilirken, dere ve yolların durumuna göre tip dere ve yol geçiş projeleri düzenlenmiştir.

Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

  • a) Planlama Raporu
  • b) 1/1000 Ölçekli 100 metre genişliğinde Topoğrafik Etüt ve Aplikasyon
  • c) 1/500 ölçekli Plankote hazırlanması
  • d) Jeoteknik ve Jeofizik etütler
  • e) Kaptaj, Regülatör, isale ve terfihattı, Terfi merkezi ve İletim hattındaki sanat yapıları projelendirilmesi
  • f) Coğrafi Bilgi Sistemi
  • g) Katodik Koruma Projesi
  • h) Kamulaştırma Planlarının hazırlanması