Proje kapsamında Sualma yapısı, isale, Tahliye, Vantuz, Hatvanası, Dere Geçişi, Servis Yolu, Yatay Sürgülü geçiş ve Arıtma tesisi ön Projesi yapılmıştır.

Antalya şehrinin ve yerleşim birimlerinin 2045 yılı içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması için Karacaören II Barajından alınacak hamsuyun Varsak mevkiinde yapılacak arıtma tesisine iletilmesidir. Belirtilen amaca uygun olarak alınacak hamsu, Karacaören II Barajı HES cebri borusundan içmesuyu için ayrılan branşmanla alınan Q = 8,052 m³/sn’ lik hamsu, Ø 2845 ve Ø 2032 mm çaplarında, ΣL = 42.994,03 m uzunluğunda çelik boru isale hattı ile arıtma tesisine cazibeyle iletilecektir.Ayrıca  isale hatları üzerinde yer alan her türlü sanat yapısının (su alma yapısı, tahliye, vantuz, hat vanası, yol, doğalgaz, kanalizasyon, dere ve sulama kanalı, yönlendirilebilir yatay sondaj geçişleri vb.) yapılması, çelik boru tespit kitleleri,  çelik boru isale hatlarının katodik koruması ve mevcut yollardan istifade edilemeyen kısımlarda servis yollarının yapılması, CBS çalışmaları, proje kapsamındaki tesislerin Elektrik, SCADA ve otomasyon işlerinin yapılması, her türlü elektrik, mekanik ekipman temin ve montajı, işletme personelinin eğitimi, sisteme ait işletme bakım el kitaplarının hazırlanması vede Kamulaştırma Planları bu iş kapsamında yapılmıştır.

Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

  • a) 1/1000 Ölçekli 100 metre genişliğinde Topoğrafik Etüt ve Aplikasyon
  • b) 1/500 ölçekli Plankote hazırlanması
  • c) Jeoteknik ve Jeofizik etütler
  • d) İsale, İsale hattındaki sanat yapıları ve Servisyolunun projelendirilmesi
  • e) Coğrafi Bilgi Sistemei
  • f) Katodik Koruma ve SCADA Projesi
  • g) Kamulaştırma Planlarının hazırlanması
  • h) Arıtma Tesisi Yerleşim planı ve ön hesapları