Kullanıcı dostu eğitim araçları ile inovasyon temelli organik tarım uygulamaları

Projenin amacı, organik tarım yönetiminde Mesleki Eğitim sistemlerinin performansını ve kalitesini arttırmak, bilgi ve rehberkik sistemlerini geliştirmek ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Proje, bu alandaki yenilik ve yaratıcılığı desteklediği için organik tarım sektöründeki yönetim kalitesinde hızlı değişimler yaratacak istihdam ve insan kapasitesini de arttıracaktır. Temel ve ileri düzey eğitimdeki katılımcıları destekleyen proje aynı zamanda kişisel gelişimi hızlandıracak olan bilgi, yetenek ve kalifikasyon kullanımını da arttırmaktadır. Projenin hedef grubu, mesleki eğitim enstitüleri, üniversiteler, yetişkin eğitimi merkezleri, profesyonel ve çiftçi birlikleri, kamu kurumu bilgilendirme birimleri ve kooperatiflerdir. AGROTRAIN projesi ile, hedef grubunun bu sektördeki çalışmalarını kolaylaştıracak ve iyi eğitimli profesyonel üreticilere sahip olunacak en son metod ve gelişmeler verilecektir. Bu hedef, bu projede geliştirilecek olan mesleki eğitim modülleri ile sağlanacaktır.