İleriye yönelik konstrüksüyon KOBİ’leri. Güvenlik, Sürdürülebilir ve İnsan Kaynaklarına yönelik yeni nesil Proje Müdürleri için.

Proje, her biri anahtar bir hedefi adres gösteren 3 ana kısıma ayrılmış bir stratejiye sahiptir;

  1. AB inşaat sektöründeki insan sermayesinin kalkınmasını zenginleştirmek,
  2. sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmek
  3. “ileriye yönelik” beceri stratejilerinin iyileştirilmesi

Risk ve sorumlulukların yerinde üretime taşınmadaki artış ve inşaat sektöründe taşeronluk kullanımının büyümesi saha proje müdürlerinin daha fazla sorumluluk yüklenmesine neden olmaktadır. Bu proje, inşaat sektörü için yeni profesyonel şekillerin yaratılmasını amaçlamaktadır; İleriye Yönelik KOBİ’ler için Saha Müdürleri (SMFPS).

Aşamalar:

  • – eğitime yatırım yapmak için KOBİ teşviklerini stimule eden özel insiyatiflerin dizyn edilmesi ve uygulanması
  • – inşaat sektörü için bütün hayatboyu öğrenim stratejisi içinde eğitim provizyonuna ait yeni modellerin geliştirilmesi
  • – yeni profesyonel figür olan SMFPS için AB müfredatının oluşturulması
  • – yeni SMFPS için Info-Formative Toolkit geliştirilmesi
  • – SMFPS’in sahada kulanabileceği uygulama araçlarının dizayn edilmesi, örn.: Formative Mobile Games
  • – 350-500 arasında değişen SMFPS’in eğitilmesi
  • – SMFPS için European Peer-Development Network kurulması

Daha fazla bilgi için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz; http://proof.euproject.org/