Avrupa Birliği Projeleri

//Avrupa Birliği Projeleri

Care-Waste

“Atık yönetiminde genel ve sağlık odaklı yeni becerilerin geliştirilmesi için yetkinlik tabanlı e-öğ […]

EARTHQUAKE

Yenilik Transferi Projesi, RADATT Projesinin İtalya’dan Türkiye’ye Transferidir.

Son dönemlerde, […]

EC-AQUA

“Sanitasyon ve su kaybı yönetiminde yeterliliklerin saptanması için ECVET Proje Uygulamalarının kull […]

ECO-MATRIX

“Ekolojide Mesleki Yeterlilik Transfer Sistemi”

Projenin dayandığı mantık niteliklerdeki ş […]

SHANIME

“İnşaat sektöründeki kazaların önlenmesi – İş Sağlığı ve Güvenliği Multimedya Hareketli Öğrenme” […]

TRAIN-TO-CAP

Altyapı inşaat projeleri için Avrupa Birliği fonları absorpsiyon kapasitesinin güçlendirilmesi

[…]

Proof

İleriye yönelik konstrüksüyon KOBİ’leri. Güvenlik, Sürdürülebilir ve İnsan Kaynaklarına yönelik yeni […]

Agrotrain

Kullanıcı dostu eğitim araçları ile inovasyon temelli organik tarım uygulamaları

Projenin […]

TEP-PPP

Kamu-özel sektör ortaklığı projelerinin Trans Avrupa’ya tanıtılması

Proje süresi: […]

COMBAT

Temiz çevre adına mesleki eğitim profesyonelleri için rekabete dayalı öğretim

Proj […]