AB Programı

ORKON, iş ortakları ve müşterileri ile veya bunlar için yenilikçi araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri yapmak üzere Avrupa Komisyonu programlarına danışmanlık hizmetleri vermektedir. Firma, ilgili programlar ve aksiyonların bütün branşlarında uzmanlık sunmak üzerine en iyi şekilde donanımlıdır. Bu uzmanlık alanlarını kapsayan çalışmalar; proje fikri geliştirme, konsorsiyum oluşturma, stratejik ortakların tanımlanması, maliyet model hesaplamaları ve bütçelendirme, proje önerisi hazırlama, sunma ve takip süreçleridir. Bu süreç, organizasyonların Avrupa Komisyonu programlarında maksimum fayda ile başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Hayatboyu Öğrenme Programı

Hayatboyu öğrenme programı dört sektörel alt programı içermektedir;

1 okul eğitimi (Comenius)

2 yüksek eğitim (Erasmus)

3 mesleki eğitim (Leonardo da Vinci)

4 yetişkin eğitimi (Grundtvig)

Hayatboyu öğrenme programı, dil, bilgi ve iletişim teknolojisi, diseminasyon ve sonuçların kullanılabilirliğini sağlamaya odaklanan transversal program ile tamamlanmaktadır. Son olarak, Jean Monnet programı Avrupa entegrasyonuna ve alanında aktif olan belli birlik ve anahtar kurumlar için destek sağlamaya odaklıdır.

ORKON halihazırda, Avrupa topluluğunun mesleki eğitim programı ile ilgili olan Leonardo da Vinci projeleri üzerine çalışmaktadır. Leonardo da Vinci Programı, Avrupa Birliği’nin mesleki eğitim faaliyet programı olup; eğitim kalitesini arttırmayı, becerileri ve iş gücünün hareketliliğini geliştirmeyi, yenilikçiliği teşvik etmeyi ve Avrupa sanayisinin rekabet edebilirliğini geliştirmeyi amaçlayan mesleki eğitim kurumları arasında Avrupa düzeyinde işbirliğini geliştiren bir programdır.

Leonardo da Vinci Programı

Leonardo da Vinci Programı, Avrupa Birliği’nin mesleki eğitim faaliyet programı olup; eğitim kalitesini arttırmayı, becerileri ve iş gücünün hareketliliğini geliştirmeyi, yenilikçiliği teşvik etmeyi ve Avrupa sanayisinin rekabet edebilirliğini geliştirmeyi amaçlayan mesleki eğitim kurumları arasında Avrupa düzeyinde işbirliğini geliştiren bir programdır. Bu amacı benimseyen ve program çerçevesinde yürütülen tüm projeler için temel koşullardan biri farklı katılımcı ülkelerde mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında ülkelerarası işbirliğine dönük ortaklıkların oluşturulmasıdır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği üye ülkelerinde i) katı atık yönetimi ve ii) içme suyu dağıtım şebekelerinde oluşabilecek kayıpları azaltma konularında teknik ve idari kişileri bilgilendirmeye yönelik eğitim standardizasyonu çalışması Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde ilk kez ve yenilikçi projelerle ORKON tarafından Türkiye’de başlatılmıştır.

Eureka

ORKON’un misyonu EUREKA programı ile uyum halindedir; Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğini ve verimliliğini arttırmak, dünya pazarındaki ulusal ekonomileri desteklemek, ve dolayısıyla süreklilik kazanan istihdam ve zenginlik için temeli sağlamlaştırmak.

Hükümetler arası EUREKA programı, yenilik geliştirmek için Avrupa’nın yeterliliğini hareketlendirmede oldukça etkindir. Bu merkeziyetçi ağ, KOBİ’ler, büyük şirketler, araştırma merkezleri, üniversiteler ve ulusal idarelerin uluslararası ortaklık projeler yardımıyla pazara yakın araştırma ve geliştirme gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

Yenilikçi projelere ek olarak ORKON, özel teknolojik veya iş alanlarına odaklanan tematik ağların oluşturulmasını da önemli destekler vermektedir. Asıl amaç, ilgili alanlardaki EUREKA projelerinin ortay çıkmasını sağlamaktır.

ORKON’un küresel vizyonu EUREKA imajını arttırmak ve başta FP7 olmak üzere diğer Avrupa programları ile yakın ilişkiler kurarak Avrupa Araştırma Alanı ortaya çıkmasında EUREKA’nın katkılarını güçlendirmektir. Bu vizyon aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından önerilen yeni Aksiyon Programlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

7. Çerçeve Programı

Araştırma ve teknoloji geliştirme üzere hazırlanan Yedinci Çerçeve Programı (FP7) Avrupa Birliği’nin 2007-2013 yılları arasındaki araştırmaları destekleyen bir ana enstrumandır. FP7, dört özel program ve nükleer araştırma üzerine beşinci bir programdan oluşan dört temel aktivite içermektedir;

İşbirliği - Ortak araştırma

 • Sağlık
 • Yiyecek, Tarım ve Biyoteknoloji
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve yeni Üretim Teknolojileri
 • Enerji
 • Çevre (iklimsel değişim dahil)
 • Ulaşım (uzay bilimlei dahil)
 • Sosyo-ekonomik bilimler
 • Güvenlik
 • Uzay

Kapasiteler - Araştırma kapasiteleri

 • Araştırma altyapıları
 • KOBİ yararına araştırma
 • Bilgi Bölgeleri
 • Araştırma Potansiyeli
 • Toplumda Bilim
 • Araştırma politikalarının geliştirilmesini desteklemek
 • Uluslararası işbirliği özel aktiviteleri

İnsanlar - İnsan Potansiyeli, Marie Curie aksiyonları

 • Araştırmacıların eğitimi – Marie Curie Network
 • Hayatboyu öğrenim ve kariyer geliştirme – Bireysel burslar
 • Endüstri – akademi ortaklığı
 • Uluslararası boyut
 • Mükemmellik ödülleri

Nükleer Araştırma ve Eğitim

 • Füzyon enerji – ITER
 • Nükleer fizyon ve radyasyon koruma

Ortak Araştırma Merkezi

 • Euratom’da direkt aksiyonlar
 • Nükleer olmayan aksiyonlar

Fikirler - Avrupa Araştırma Konseyi

 • Öncü araştırma aksiyonları