Kamu sağlığı alanında mesleki kalifikasyon transfer sistemi

Proje süresi: 01.11.2009 – 31.10.2011

Proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci alt programı Yenilik Transferi kapsamında yürütülmektedir. Projenin hazırlanma gerekçesi, ulusal ve uluslararası seviyelerde kalifikasyonun şeffaflığı ve bunun temini için uygun ölçümlerin eksikliğinden kaynaklanan problemlerdir. Projenin amacı, EQF ilkelerine dayanarak mesleki kalifikasyonun uluslararası atılımını sağlayacak ilgili ve yenilikçi sistematik süreçlerin transfer edilmesi, ve AB hedef topluluğu için çok-linguistikli bir e-platform oluşturmak. Projenin hedefleri: VQTS-PH Kompetans Matriks’i geliştirmek için metod ve yöntemleri transfer etmek; kurumsal ve bireysel Kompetans Matriks’leri oluşturmak; ulusal ve Avrupa ölçeğinde yeni modeli uygulamak için sektörel organizasyonlarla ortaklıklar kurmak; VQTS-PH modelinin valorizasyonu.

Proje ortakları ulusal ve Avrupa programlarında geniş tecrübe sahibi ortaklardan oluşmaktadır. Ortaklık yapısı, projenin yürütülmesi ve hedeflerinin başarıyla ulaşılması için gerekli kapasite, deneyim ve yeterliliğe sahiptir.

VQTS-PH projesinin asıl çıktıları: Kamu Sağlığı alanında sahip olunan yeterlilik ve tamamlanan eğitimlere ait dökümanlar; e-learning portalının kurulmasık, geliştirilmesi ve bakımı; Kompetans Matriks oluşturulması ve bunun sertifikasyonu; mobilite şeması; VQTS-PH valorizasyon aktivitelerinin performansı.

Daha fazla bilgi için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz; http://www.vqts-ph.com/