Su: doğanın itici gücü, su temini ve dağıtımı

Proje no: 2008-1-NL1-LEO04-00174-3

Proje süresi: 01.08.2008 – 31.07.2010

Proje, şebeke sistemlerindeki su kayıplarını azaltmayı ve bu sistemler besleyen su kaynakları korumayı amaçlamaktadır. Su kayıplarının değerlendirilmesi konusundaki çalışma halihazırda yapılmış olup dağıtım şebekelerindeki kayıpların ekonomik olarak geri dönüşümü için gerekli metodlar belirlenmiştir. Ancak, yeni protokoller geliştirmek ve bunları yöneticilerle (su idarelerindeki) tartışmak yeterli değildir. İdarenin ilgili mevkiilerindeki personeller fakat özellikle uygulamada yer alan teknikerler yeni yöntemlerle eğitilmelidir. Bu proje, idare çalışanları için su temini ve dağıtım sistemlerinin performansını arttırmaya yönelik yeni metodlar üzerine eğitimler geliştirmektedir.

Su kayıpları konusu Avrupa çapında işlenecektir. Su hayatımız için önemlidir ve gelecekte çok önemli bir rol oynayacaktır. Avrupa, insanların eğitimi ve deneyimlerin paylaşımıyla su ile olabildiğince yakından ilgilenecektir.

Proje sonuçları; 

Sertifikasyon pogramları ile başarılı profesyoneller için yeni kariyer yolları yaratılabilecektir ve bu profesyoneller tüm Avrupa’da çalışabileceklerdir.

Sektörün paydaşları ile beraber aşağıdaki konular işlenecektir:

  • BSc ve MSc eğitiminde entegrasyon
  • Bakım yönetiminde entegrasyon
  • Kalifikasyon ve Sertifikasyon
  • Su temini ve dağıtım şirketlerinde entegrasyon