Su kayıplarını azaltma stratejisi planlanması ve su temini ve dağıtım sistemleri uygulamalarında performansı arttırmak amacıyla eğitim programları hazırlanması

Proje no: TR/06/B/F/PP/178065
Proje süresi: 01.02.2007 – 01.02.2009

İÇMESUYU projesi, su kayıplarını azaltma stratejilerinin planlanmasını ve su temini ve dağıtım sistemleri uygulamalarında performansı arttıracak eğitim programları hazırlanmasını amaçlamaktadır. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucundaki susuzluk problemini önlemek için, içme suyuna kaynak oluşturan rezervuarların etkin yönetiminin yanı sıra bu suyun kentsel alanda dağıtımını sağlayan su dağıtım sistemlerinin projelendirilmesi, uygulanması, korunması, izlenmesi ve bakım süreçleri de büyük önem taşımaktadır. Dağıtım sistemlerinin projelendirilmesinden ve sistemde kullanılan malzemenin kalitesinden kaynaklanan veya sistemin kurulmasından sonra doğal yollarla veya yasa dışı su kullanımı sonucu oluşabilecek su kaçaklarının engellenebilmesi konunun hassasiyetini arttıran diğer bir uzantı olarak karşımıza çıkmaktadır. İÇMESUYU projesi ile, içme suyu kayıplarını azaltmaya yönelik özel bilgisayar yazılımları ve özel eğitim modülleri geliştirilecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Su İşleri’yle ilgili kurumlarına İÇMESUYU projesinin temel ilkelerinin yaygınlaştırılması konularında teknik destek sunulması da amaçlanmaktadır. Proje sonunda ortaya çıkan ürünlerin yaygınlaştırılması çalışmaları; hedef kitle olarak tanımlanan KOBİ’lerdeki mühendis ve orta/ üst düzey teknisyenler, su işleri ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve belediyeler, teknik üniversiteler, eğitim kurumları ve mesleki eğitim kuruluşları yardımıyla sağlanacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz; www.pro-wat.com