Küresel ısınma gibi çevresel sorunların yıkıcı nedenleri ağır bir şekilde hissedildiği için, insanlar, doğanın önemi ve çevrenin korunmasına yönelik sorumlulukları konusunda daha bilinçli hale gelmektedir. Bu bakış açısından bakıldığında, mevcut çevre sorunlarının daha iyi hale getirilmesi için davranış değişikliği sağlayacak şekilde çevreye yönelik tavırların değiştirilmesi gerektiği beklenebilir. Ancak, çevre sorunları halen mevcuttur. Bu yüzden, bu ikilem açık bir şekilde davranış kurallarının değiştirilmesi yönünde bir mekanizma ve bireyler tarafından eylemlerine kılavuzluk edecek şekilde değerlerin içselleştirilmesi ve benimsenmesini gerektirmektedir. Buna ulaşmak için, sağlam karar ve yargıda bulunma konusunda çevre uzmanlarına/karar vericilere rehberlik sağlamak amacıyla çevresel etik gerekmektedir. Bu yüzden, bu projenin en önemli etkisi, çevresel olarak sağlam politikaların belirlenmesi ve uygulanması için güçlü bir araç olarak çevresel etiğin içselleştirilmesi ve çevresel koruma ve kirlilik kontrolünde anahtar personel olarak uygun adımların atılması olacaktır. Bu yüzden, çevre karar vericileri ve uzmanlarının bilinç düzeyini artırmak amacıyla çevresel kirlilik kontrolü uygulamalarına “çevresel etiği” entegre etmek ve uyumlulaştırmak amaçlanmaktadır. Bu, hedef grupların üyelerinin “çevre bilgisi” ve “çevre davranışları” arasında bir köprü sağlayacaktır

Env-Ethics projesi, çevreye ilişkin bilimsel, teknolojik, eğitsel ve etik çalışmalarını destekleyerek ve artırarak hedef grupların ihtiyaçlarını karşılamaktadır, bu gruplar; Yüksek lisans öğrencileri & Meslek Eğitimi Öğretmenleri, Mezun Öğrenciler, Meslek Eğitim Öğretim Öğrencileri, Yerel idareler ve hükümet kurumlarında çalışan Karar Vericiler ve Uzmanlar