Temiz çevre adına mesleki eğitim profesyonelleri için rekabete dayalı öğretim

Proje süresi: 01.11.2009 – 31.10.2011

Bu projenin dayandığı temel problem VET eğitimcilerinin profesyonel eğitim kalitesinin güçlendirilmesi ihtiyacıdır. Projenin asıl amacı, bunların kompetans ve beceri kalitesini arttırmak, teori ve pratik arasında bağlantılar kurmak, ve öğrenme merkezli yaklaşım uygulamak. COMBAT projesi kompetans-tabanlı bir e-learning sistemi önermektedir. Projenin spesifik amaçları şunlardır; katı atık yönetimi konusunun işlendiği WASTE-TRAIN projesinin e-learning programının transferi, EQF referans seviyesi 5-6-7- ye bağlı olarak yapılandırılmış modelin oluşturulması, öğrenme metodlarının spesifik içeriğinin seçilmesi ve çok linguistikli e-platformun oluşturulması. COMBAT’ın yenilikçi eğitimi şu sonuçları hedeflemektedir; çalışma bazlı kompetansın yapısal tanımı için sistem oluşturulması, COMBAT kompetans portfolyosunun dizaynı, çok linguistikli web portalı hazırlanması, yeni eğitim destek hizmetlerinin tanıtılması, proje testinin planlanması, değerlendirme ve efektif valorizasyon. Projenin etkisi, ulusal VET kriterleri açıcından kaliteli sürekli eğitim için esnek temellerin geliştirilmesi üzerine kuruludur. Dolayısıyla COMBAT projesi ortakların ulusal VET sistemi gelişiminin AB standartları ile uyumlu olmasına katkı sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz; http://waste-combat.eu/