Çevre mühendisliği bilimleri ve teknolojileri kullanılarak Avrupa çapında en iyi ürünlerin üretilmesi

Proje no: E! 3517- FACTORY
Proje duration: 01.04.2005 – 01.04.2010

BESTPRODUCT-TENEEST projesi, Çevre Mühendisliği uzmanlarının sürekli entegrasyonunu amaçlamakta ve temel olarak ağ oluşturma, iletişim kanalları, işbirliği fırsatları ve ortak araştırma aktivitelerine odaklanmaktadır. Bu proje, çevresiyle optimize edilmiş bir harmoni sağlamakla beraber, ekolojik şartlara olduğu kadar piyasa ihtiyaçlarına da hizmet etmektedir.

Çevre Mühendisliği altındaki farklı disiplinler ürün ve bulunduğu ortam arasındaki etkileşimi incelemekte, ve temelde

i) fonksiyonel yeterlilik, ii) dayanıklılık, iii) güvenilirlik ve iv) sürdürülebilirlik

konularına ait sorulara yanıt aramaktadırlar. Stres, yaşlanma, yıpranma, yorulma, korozyon, degredasyon ve diğer müşteri memnuniyetsizliklerinin nedeni olan fiziksel ve/veya kimyasal etkilerin, ürünün güvenliği, sağlamlığı, kalitesi ve fonksiyonel davranışları üzerine özel vurgular yapılarak, ürünün ömrü, komponentleri ve malzemeleri üzerine olumsuz yansımaları bu çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Ürün ve çevre arasındaki sürecin tersine incelenmesi, yani ürünün çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi de yine bu mühendisliğin çalışma alanı içinde kalmaktadır; örneğin, ilgili kirlilik emisyonları, gereksiz atık üretimi, enerji ve kaynakların sürdürülebilir kullanılması gerekliliği gibi. Çevre şartlarıyla uyum içinde bir performans gösteren ürün ekolojik şartları sağladığı gibi ait olduğu pazar şartlarına da hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir.

Projenin genel olarak hedef grupları;

  • Ürün dizaynırları ve üreticileri,
  • Çevre Mühendisliği ekipmanları tedarikçileri ve üreticileri,
  • Test tesisleri ve laboratuvarlar,
  • Endüstriyel ve akademik sahalardaki araştırma merkezleri
  • Test mühendisliğindeki hizmetlerin tedarikçileri,
  • Çevre Mühendisliği’ndeki seminer ve eğitim tedarikçileri,
  • Endüstriyel birlik organizasyonları

Daha fazla bilgi için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz; www.eneest.eu