Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Proje Programı kapsamında bulunan Atkaracalar- Kurşunlu-Ilgaz Devlet Yolunda Toplam 7 Adet Kavşağın Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f maddesine göre,04.10.2006 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

Uhdemizde kalan söz konusu işin,15.10.2006 tarihinde sözleşmesi yapılarak taahhüdümüz altına alınmış ve 7 Adet Kavşağın projeleri yapılmıştır.

İstanbul’u ve Avrupa’yı Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Asya’ya bağlayan Kuzey TE-TEK Yolu, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün Çankırı ili kapsamında olan Atkaracalar–Kurşunlu–Ilgaz Arasındaki Devlet Yolunun 12.00 m. Platform Genişliğinden, kent dışındaki kesimlerinde 22.00 m. Platform Genişliği ile Kurşunlu ve Ilgaz gibi kent içi Şehir Geçişlerinde ise 24.00 m. Platform Genişliğindeki bölünmüş yolun, uygulamaya esas olacak şekilde Kesin Projeleri hazırlanmıştır.

PROJE SAHİBİ
Karayolları Genel Müdürlüğü

PROJEYİ FİNANSA EDEN KURULUŞ
Karayolları Genel Müdürlüğü

PROJENİN TANIMI
Atkaracalar–Kurşunlu–Ilgaz arasındaki 12.00 m. Platform Genişliğindeki Devlet Yolunun ortalama 50.00 m. genişliğinde olan mevcut Kamulaştırma ve İmar Genişliği içerisinde kent dışında 22.00 m ve kent içinde 24.00 m. Platform Genişliğindeki bölünmüş yol güzergahının, Topografik Haritası, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, Üstyapı Projelendirme Raporu, Geoteknik Rapor, Büyük ve Küçük Sanat Yapıları, Kavşaklar, Yağmur Suyu Drenajı, Mevcut Çizgisel Yapıların Deplasmanı ile yolun bölünmüş olarak uygulamaya esas olacak şekilde söz konusu projelerin tamamının Kesin Projeleri hazırlanmıştır.

Projenin Özellikleri:

 • Yol Uzunluğu Toplamı : 48 Km
 • Kent Dışı : 43 Km (Platform Genişliği: 22.0 m – 2 x 2 = 4 Şeritli)
 • Kent İçi : 5 Km (Platform Genişliği: 24.0 m – 2 x 2 = 4 Şeritli)
 • Proje Hızı : 100 km/saat
 • Topografik Harita : 48 Km uzunluğunda, 200 m genişliğinde şeritvari harita
 • Mühendislik Jeolojisi : 48 Km (87 adet Araştırma Çukuru – 32 adet Sondaj Kuyusu)
 • Üstyapı Projelendirme Raporu : 48 km
 • Geoteknik Rapor : 48 km
 • Büyük Sanat Yapıları : 8 Adet Ön Çekim Ön Germeli Köprü
 • Küçük Sanat Yapıları : 125 Adet
 • Hemzemin Kavşak : 13 Adet
 • Yağmur Suyu Drenajı : 4 Km.
 • Çizgisel Yapıların Deplasmanı : 1 Km.