Atık Yönetimi Alanında Çalışan Karar Verici ve Görevlilerin Atık Yönetimi Uygulamaları Alanında Güncellenmiş Bilgilerle Mesleki Eğitim ve Öğretimlerinin Sağlanması

Proje no: TR/06/B/F/PP/178066

ATIK EĞİTİMİ projesi, Avrupa Çevre ve Atık Yönetimi Politikalarının temel ilkelerine dayalı Modern Katı Atık Yönetimi alanında özel eğitim araçları ve bunların uygulanabilirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa’da evsel, endüstriyel, ticari, tarımsal, enerji ve diğer faaliyetlerdeki prosesler sonucu ortaya çıkan atık miktarının her yıl artması, atıklarla doğru mücadeleyi sağlayacak fonların yetersizliği, doğal yaşam ortamlarının ve enerji kaynaklarının sınırlı hale gelmesi, üretilen ürünlerde çevre dostu malzeme kullanımının yaygın olmaması gibi pek çok nedene bağlı olarak katı atık yönetimi her toplumda giderek artan öneme sahiptir. Bu nedenle, modern, uygulanabilir ve sürdürülebilir atık yönetim stratejilerinin belirlenmesinde ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde güncel ve modern eğitim programlarının hayata geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu proje kapsamında, belediyeler ve kamu/devlet kurumlarındaki karar verme statüsündeki yetkililer ile atıklarla mücadele etmesi gereken idareci ve teknik kişilerin eğitim programından faydalanmaları sağlanacaktır. Atık yönetiminin bileşenlerini oluşturan atıkların oluşumu, biriktirilmesi, toplanması, taşınması, işlenmesi, depolanması ve çevresel etkiler dikkate alınarak yok edilmesi gibi konulardaki ülkemiz ve Avrupa Birliği ülkelerindeki mevzuat ve uygulamalar, ulusal ve uluslararası farklı disiplinlerden akademisyen ve uzmanlar tarafından titizlikle değerlendirilerek, bu konudaki eğitim çalışmaları yenilikçi bir yaklaşımla Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde standart uygulama haline getirilecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz; www.waste-train.com