Projenin Detaylı Tanımı:

Antalya Kuzey Çevre yolu 3 Gidiş 3 Geliş Toplam 36 KM’lik Yolun Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri işlerinin;

 1. 36,150 Km. 1085 hektar Sayısal Harita Üretimi
 2. 36,150 Km. Duble Yol proje yapımı
 3. Duble yol üzerinde değişken uzunluklarda 16 adet öngerilmeli Köprü Projesi Yapımı
 4. Dule yol üzerinde 10 adet Köprülü Kavşak Projesi Yapımı
 5. Zemin Araştırma Mühendislik Hizmetleri yapımı (49,809 km )
 6. 36,150 Km. Yol ve 10 adet kavşağa ait Trafik Projesi Hazırlanması

Personelimiz tarafından sağlanan hizmetler;

 • a) 1/1000 Ölçekli 300 metre genişliğinde Topoğrafik Etüt ve Aplikasyon
 • b) Yol Proje Mühendislik Hizmetleri
 • c) Kavşak Projelerinin Hazırlanması
 • d) Araştırma Mühendislik Hizmetleri ( Jeolojij, Jeoteknik ve Geoteknik Hizmetler )
 • e) Köprü, Viyadük Projeler Mühendislik Hizmetlerii,
 • f) Trafik Proje Mühendislik Hizmetleri